Instalacje elektryczne

 • wykonywanie instalacji w nowo budowanych obiektach
 • wymiany i modernizacje instalacji w istniejących budynkach

Instalacje inteligentne

 • wykonywanie inteligentnych instalacji w obiektach użytkowych takich jak siedziby firm, biurowce, hotele, spa, itp., a także w budownictwie mieszkaniowym

Instalacje odgromowe (piorunochronne)

 • zakładanie, wymiany i modernizacje instalacji odgromowych

Instalacje teletechniczne

zakładanie instalacji:

 • teleinformatycznych (internet, telefon)
 • domofonowych i wideodomofonowych
 • antenowych (RTV)

Instalacje alarmowe i monitoring

zakładanie instalacji:

 • telewizji przemysłowej
 • alarmowych
 • kontroli dostępu

Instalacje nagłośnieniowe i multimedialne

 • zakładanie instalacji nagłośnieniowych i multimedialnych przeznaczonych do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, konferencji, spotkań, itp.

Pomiary

(wykonujemy wszystkie wymagane prawem pomiary instalacji elektrycznych o napięciu 230 / 400 V)

 • samoczynne wyłączenie zasilania (impedancja pętli zwarcia, daw. skuteczność zerowania)
 • zabezpieczenia RCD (różnicowo-prądowe)
 • rezystancja izolacji
 • rezystancja uziemienia
 • kompleksowe przeglądy instalacji odgromowych
 • ciągłość połączeń wyrównawczych
 • natężenie oświetlenia
 • pomiary elektronarzędzi

Oświetlenie

 • wykonywanie różnego rodzaju aranżacji oświetleniowych, między innym w technologii LED (wewnątrz i na zewnątrz obiektów)

Serwis i outsourcing

 • serwis i usuwanie awarii w istniejących instalacjach
 • outsourcing skierowany do firm, które potrzebują stałej opieki elektrycznej lecz nie mają etatowego elektryka

Inne

 • wykonywanie uszczelnień ogniochronnych przepustów instalacyjnych (nie tylko kablowych) w klasie odporności ogniowej do EI 120. Po wykonaniu takich uszczelnień wystawiamy stosowną dokumentację,
 • inne prace elektryczne niewymienione w powyższym zestawieniu – zadzwoń i zapytaj